Coaching voor Ondernemers

Zakelijk succes door multidisciplinaire aanpak

Nieuw hulpprogramma voor door coronacrisis getroffen ondernemers 

In 2020 is het aantal ondernemers, dat is gestopt, fors gestegen. Maar liefst 140.000 gooiden de handdoek in de ring, dat is twintig procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de recentelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. INretail, de brancheorganisatie voor non-foodwinkels voorspelde onlangs een tsunami aan faillissementen en ontslagen. Een zwart scenario dat volgens Succes Coach en Troubleshooter Rob van Dort de harde werkelijkheid gaat worden. Hij ontwikkelde daarom een nieuw hulpprogramma ‘Coaching voor Ondernemers’. Een low budget redmiddel, als handreiking voor ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren. 

In het derde en vierde kwartaal van het afgelopen jaar nam het aantal bedrijfsopheffingen vooral toe. ,,Het stoppen is het laatste wat een ondernemer wil. Een besluit dat in vele gevallen niet genomen hoeft te worden”, zegt Rob van Dort.                       ‘Coaching voor Ondernemers’ richt zich op MKB-ondernemingen, organisaties en Startups in de Business to Business die door de crisis de weg naar succesvol ondernemen even kwijt zijn geraakt. Rob van Dort geeft sinds 25 jaar coaching en training aan ondernemingen: ,,Ik voel het als een morele plicht om de ondernemers die door de coronacrisis persoonlijk, mentaal, zakelijk en/of financieel in de problemen zijn gekomen vanuit deze nieuwe stichting, de Rob van Dort Foundation, te helpen”.  

Praktisch en direct toepasbaar 

In twee sessies van 2 uur laat hij ondernemers opnieuw kijken naar hun bedrijfsvoering en naar zichzelf. Welke problemen kunnen worden vertaald naar nieuw te stellen doelen. Het programma bevat praktische en direct toepasbare methodieken. Via www.robvandortfoundation.nl zijn de resultaten (al dan niet anoniem) te volgen. Erik de Koning van De Koning Interieur B.V. in Sleen heeft ervaren wat dit coaching proces kan doen. Door onder meer de pandemie raakte hij zijn focus op zijn onderneming kwijt. Zijn bedrijf leek als losse zandkorrels door zijn vingers te glijden.    De Koning: “Ik leerde mij anders op te stellen richting klanten en het personeel. Niet alleen concreter zijn in het aansturen, maar ook het benutten van de kwaliteiten van de personeelsleden”. 

‘Durf te vragen’ 

In de coronatijd raakte De Koning Interieur B.V. klanten en omzet kwijt. ,,En dan is het juist belangrijk om voor jezelf op te komen. Daarom leerde ik in deze sessie hoe je moet doorpakken tijdens het onderhandelen en dat het ook belangrijk is om uitstaande rekeningen op te eisen”. De stichting ‘Rob van Dort Foundation’ is recentelijk opgericht, met als doel dit hulpprogramma laagdrempelig aan te kunnen bieden aan ondernemers die dit hard nodig hebben. Rob van Dort: ,,Het is belangrijk om hulp te durven vragen. Voordat het te laat is”.  

Uw vragen kunnen zijn: