RVDF maakt u en uw bedrijf weer succesvol!

Welkom!

“Wat doet de Rob van Dort Foundation (RVDF)? 

RVDF helpt Nederlandse ondernemers m/v en hun bedrijf, die door omstandigheden hetzij persoonlijk, mentaal, zakelijk en/of financieel in de problemen zijn gekomen, om weer succesvol te worden.

In 2 x 2 uur wordt de ondernemer geïnspireerd en gemotiveerd, waardoor hij/zij creatiever, krachtiger en positiever in het leven komt te staan en daardoor direct succesvoller wordt.

» RVDF helpt waar mogelijk om problemen direct op te lossen.

» RVDF helpt de ondernemer met het helder maken van nieuw te stellen doelen vanuit een duidelijk stappenplan. Directe omzetverhoging, verlaging van kosten en de juiste dingen in één keer goed doen zijn de focus. Het realiseren van succes van de onderneming staat daarbij centraal.

» RVDF helpt in conflictsituaties met het bereiken van een win-win situatie voor beide partijen.

» RVDF helpt ondernemers tegen een low budget tarief per sessie van 2 uur. Alvorens RVDF met haar hulpprogramma ‘Coaching voor Ondernemers’ met de ondernemer van start gaat, worden de gemaakte afspraken in een door beider partijen te ondertekenen overeenkomst vastgelegd.

» Onderdeel van deze overeenkomst zal onder andere zijn dat de ondernemer bij gebleken succes iedere maand een percentage ter hoogte van 2% excl. 21% BTW van de door zijn/haar onderneming gegenereerde meer omzet afdraagt aan RVDF gedurende een periode van één jaar, gerekend vanaf de eerste sessie van het programma ‘Coaching voor Ondernemers’.

» Met deze door de ondernemer af te dragen gelden wordt RVDF in staat gesteld om daarmee weer andere ondernemers de helpende hand te bieden.

Bent u als ondernemer m/v door omstandigheden in een crisis terecht gekomen? Heeft u een zakelijk-, mentaal-, financieel- of persoonlijk probleem waar u een oplossing voor zoekt? Neem dan nu contact op met de Rob van Dort Foundation.

 

 

Uw vragen kunnen zijn:

Recensies