Rob van Dort maakt bedrijven succesvol!

Welkom!

“Wat doet de Rob van Dort Foundation (RVDF) voor wie, vanuit welke normen en waarden en hoe?” 

 RVDF helpt Nederlandse ondernemers m/v en hun onderneming, die door omstandigheden, zoals de Coronacrisis, persoonlijk, mentaal, zakelijk en/of financieel in de problemen zijn gekomen, om weer succesvol te worden. Ondernemers komen door het hulpprogramma van RVDF echter weer in een positieve spiraal terecht. Zij worden door een ervaren coach/trainer geïnspireerd waardoor zij creatiever, krachtiger en positiever in het leven komen te staan en daardoor direct succesvoller worden.

Hoe helpt RVDF?

  • Luisteren naar het verhaal en de problemen van de ondernemer m/v
  • 2 x 2 uur hulp voor ondernemers op maat

» RVDF helpt ondernemers allereerst door te luisteren naar hun verhaal en hun problemen. Hierna worden deze problemen vertaald naar nieuw te stellen doelen. Als specialist in het realiseren van omzetverhoging maakt RVDF de ondernemer en zijn/haar onderneming direct succesvoller. Ondernemers halen met RVDF een specialist in persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei in huis.

» RVDF helpt ondernemers van MKB ondernemingen, organisaties en Startups met het verbeteren van hun verkoop, het leiderschap, management en de communicatie. RVDF biedt daartoe praktische, creatieve en direct toepasbare

oplossingen bij geconstateerde problemen. Het realiseren van succes van de onderneming staat daarbij centraal.

» RVDF helpt als “troubleshooter” het geformuleerde probleem te veranderen in een uitdaging dat deel zal uitmaken van de oplossing.

 » RVDF helpt ondernemers die zich zien geplaatst voor complexe-, strategische- en/of bestuurlijke vraagstukken die zijn ontstaan als gevolg van de Coronacrisis.

» RVDF helpt in conflictsituaties met het bereiken van een win-win situatie voor betrokken partijen.

» RVDF helpt ondernemers tegen een low budget tarief van € 45,- per sessie van 2 uur excl. BTW. Alvorens RVDF met haar hulpprogramma ‘Coaching voor Ondernemers’ met de ondernemer van start gaat, worden de gemaakte afspraken in een door beide partijen te ondertekenen overeenkomst vastgelegd.

» Onderdeel van deze overeenkomst zal onder andere zijn dat de ondernemer bij gebleken succes ieder kwartaal een percentage ter hoogte van 2% van de door zijn / haar onderneming gegenereerde meer omzet afdraagt aan RVDF gedurende een periode van één jaar, gerekend vanaf de eerste sessie van het programma ‘Coaching voor Ondernemers’.

» Met deze door de ondernemer afgedragen gelden wordt RVDF in staat gesteld om daarmee weer andere ondernemers de helpende hand te bieden.

Bent u als ondernemer m/v door omstandigheden in een crisis terecht gekomen? Heeft u een zakelijk-, mentaal-, financieel- of persoonlijk probleem waar u een oplossing voor zoekt? Neem dan nu contact op met de Rob van Dort Foundation.

 

 

Uw vragen kunnen zijn:

Recensies