Groepstrainingen voor sales, management & teams

Success Centre Nederland

Success Centre Nederland (SCN) biedt praktische en direct toepasbare trainingen in groepen voor het verbeteren van de sales, het management en de communicatie binnen de sales of managementteams.

SCN levert kennis en kunde op maat wat nodig is in sales- & managementfuncties en organisaties, waardoor zij direct beter functioneren en duurzaam succesvol zijn.

Commerciële ondernemingen vinden via SCN precies die expertise en competenties die hun organisatie nodig heeft.

Mensen in sales- en managementfuncties leren bij SCN hoe zij hun talenten, gedrag, drijfveren en stressfactoren optimaal kunnen benutten en hoe zij hun klanten kunnen lezen. Zij worden door een toptrainer m/v van SCN geïnspireerd, krijgen zelfvertrouwen en komen in hun kracht te staan.

Samenwerking met SCN leidt altijd tot betere relaties, omzetverhoging en betere resultaten.

 

TALENTENPROFIELEN

SCN biedt met een speciale onderzoeksmethode uniek inzicht in iemands drijfveren, talenten, gedrag en stressfactoren, vastgelegd in een Talentenprofiel. Zo’n profiel is uiterst praktisch omdat het duidelijk maakt welke kwaliteiten, aandachtspunten en ontwikkelpotentieel elke deelnemer aan een SCN training heeft.

Daarnaast is een Talentenprofiel goed te gebruiken om weer geloof in jezelf te krijgen doordat medewerkers zien wat hun kwaliteiten zijn.

Het Talentenprofiel biedt inzicht bij de evaluatie van iemands geschiktheid voor doorgroei, en hoe de directie de medewerker langer kan behouden binnen de organisatie.

Verder kan het Talentenprofiel gebruikt worden om de zelfkennis te vergroten. Door deze praktische inzichten en kennis kunnen heel concreet de sterke kanten beter benut worden en de minder sterke kanten getraind. 

Het genereren van een Talentenprofiel is eenvoudig. Het invullen van de 4 vragenlijsten kan in alle rust binnen een uur thuis gedaan worden. De uitkomsten worden door een getrainde SCN Consultant uitgewerkt tot een uitgebreid rapport. Hierin staan lijsten en grafische weergaven van de sterke en minder sterke punten van de kandidaat. Daarnaast bevat het Talentenprofiel hele concrete aanwijzingen en verbeterpunten. Dit alles wordt aan u uitgelegd door een erkende SCN Trainer m/v die zelf een Sales- & Management Professional is.

 

WAARDEVOLLE SALES & MANAGEMENT PROFESSIONALS  DOOR LANGETERMIJN WAARDECREATIE

Success Centre Nederland fungeert als sparringpartner voor mensen in Sales- & Managementposities, geeft managementadvies, verkoop- & managementtrainingen voor zakelijke groei en duurzame persoonlijke ontwikkeling.

We maken een objectieve analyse van uw situatie en organisatie, en koppelen hieraan een advies waardoor processen duurzaam zullen verbeteren.

De praktische, direct toepasbare en inspirerende trainingen zijn interactief. Met als uiteindelijk doel, meer zelfkennis en mensenkennis, zelfvertrouwen, betere zakelijke relaties, omzetverhoging en optimalisatie van de winst.

 

PRETTIGE SAMENWERKING

SCN vindt het van groot belang dat het analyse- en verbeterproces op plezierige wijze verloopt. Wij gaan eerlijk en open te werk en tonen respect voor de mensen die de veranderingen moeten realiseren en verankeren in de organisatie. Het maakt niet uit welke fouten er in het verleden gemaakt zijn, het gaat erom gedragingen en processen zo aan te passen dat medewerkers en de organisatie zich verbeteren. In onze ogen kan iemand maar één echte fout maken: weigeren te veranderen.

In de praktijk van de door ons uitgevoerde verbeterprojecten blijkt dat door goede training en begeleiding met overdracht van de juiste expertise, mensen plezieriger en met meer zelfvertrouwen gaan samenwerken. Uiteraard komt dit alles tot uiting in het bedrijfsresultaat.

 

CONTACT MET SUCCESS CENTRE NEDERLAND

Wilt u meer weten over onze organisatie, onze medewerkers en ons aanbod? Hebt u een concrete vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Success Centre Nederland, telefoon   085-773 7777 of info@successcentre.nl

Success Centre Nederland is een dynamische divisie van                Rob van Dort Groep.

Heeft u behoefte aan groepstrainingen voor sales, management of team(s)?

Neem dan contact op met Success Centre Nederland, een dynamische divisie van Rob van Dort Groep. 

Uw vragen kunnen zijn:

Recensies