Privacy verklaring

Rob van Dort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

robvandort.nl
info@robvandort.nl

R. van Dort is de Functionaris Gegevensbescherming van Rob van Dort. Hij is te bereiken via rob@robvandort.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rob van Dort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rob van Dort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verwerken van betalingen op de website

Geautomatiseerde besluitvorming

Rob van Dort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rob van Dort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inzendingen via contactformulieren op de website (naam, emailadres, telefoonnummer)
Bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag of supportvraag.
Bewaartermijn: 24 maanden
Reden personalia: contact opnemen naar aanleiding van bericht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rob van Dort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rob van Dort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met jouw toestemming plaatst Rob van Dort cookies op je computer. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel van uw online surfgedrag op te bouwen. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat we met cookies geen personen, maar enkel computers identificeren. Het profiel dat van jou wordt aangemaakt, wordt dus niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor je is.

Bij een eerste bezoek aan onze website zie je een cookiemelding waar je kunt aangeven welke cookies wij van jou mogen opslaan. Daarnaast kun je ook jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Rob van Dort maakt gebruikt van twee soorten cookies:
1.    functionele cookies
2.    tracking cookies

 1. Functionele cookies
  Deze cookies zorgen dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld de taalinstellingen en jouw ingevulde download gegevens, zodat je meerdere documenten van onze site kunt downloaden, zonder dat je iedere keer je gegevens opnieuw moet invullen.
 2. Tracking cookies
  Deze cookies geven Rob van Dort de mogelijkheid om de website te analyseren. Rob van Dort ontvangt informatie over het functioneren van de website. Aan de hand van deze informatie wordt de website verbeterd.

Tracking cookies die Rob van Dort gebruikt

Google Analytics (naam:_utma)
Op de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Rob van Dort gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De gegevens in Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Voor meer informatie over Google Analytics cookies: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Social media
Op de sites van Rob van Dort zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op onder andere de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Om de sharebuttons gezamenlijk te kunnen plaatsen maakt Rob van Dort gebruik van Elementor. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Voor meer informatie over Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/cookies
Voor meer informatie over Twitter cookies: https://twitter.com/privacy
Voor meer informatie over LinkedIn cookies: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Voor meer informatie over Youtube cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rob van Dort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@robvandort.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rob van Dort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rob van Dort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@robvandort.nl